HİZMET VE ÜRÜNLER

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkalı on sene olmuş. Türkiye’de iş kazaları azalmıyor, artarak devam ediyor. İş güvenliğini, iş yapmanın tam merkezine koymadan da bu durum devam edecek gibi duruyor. Bugün işverenler, iş güvenliği konusunda geçmişe oranla çok daha hassaslar, gerekli yatırımı birçok alanda yapmaktalar ama kazalar bitmiyor. “Güvenli çalışma”, her bir çalışanın her bir davranışında odak noktası olmalı. İş güvenliği uzmanlarımızın farkı burada ortaya çıkıyor; denetimlerimiz, eğitimlerimiz bu asal davranış biçimini inşa etmeye odaklı. Aynı şekilde bizde iş yeri hekimi sadece reçete yazmaz. Meseleye bütünsel sağlık olarak bakar, dolayısıyla yaklaşımı öncelikle önleyici ve koruyucu olmaktır. Kronik hastalık yönetimi, kurumsal sağlık hafızası oluşturma… inovatif uygulamalarımızdan sadece bazıları…