Tanımlar

• Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,

• Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,

• İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,

• İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,

• Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,

• Çalışma verimini arttırmak.

Personel Tahsisi

Birçok fabrikada veya işyerinde İşyeri Sağlık Birimi bulunmaktadır. Bu birimlerde İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli çalışmaktadır. Bu birimlerde görevlendirilen sağlık personeli hem işyeri hekimine yardımcı olmakta hem de işyeri hekimi bulunmadığında meydana gelen tıbbi sorunlarla ilgilenmektedirler. Ancak bazı işyerlerinde asıl işi sağlık olmayan herhangi bir personel bu iş ile ilgili olarak görev alabiliyor. Bu durum ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Ayrıca sağlık ekibi olsa dahi izin, hastalık veya başka nedenlerle bu ikiliden biri işyerinde olmadığında bu kişilerin yerleri çoğunlukla boş kalmakta veya işyerinde oryantasyonu olmayan geçici personelle bu boşluk doldurulmaya çalışılmaktadır. Bu durum işleyişte aksaklığa ve hizmetin sunulmasında ise risklere sebebiyet vermektedir.

Wellpoint, işyerlerinin sağlık personelini işe alırken her türlü işyeri oryantasyonunu, eğitimini ve takibini yapan profesyonel bir organizasyondur. Wellpoint, hizmet sunduğu tüm işyerleri için back-up personel bulundurmakta ve ihtiyaç halinde firmayı tanıyan bu personel görevlendirilmektedir.

• Wellpoint bu çalışma ile hem maliyetleri düşürmekte hem de gözle görülür bir biçimde kaliteyi artırmaktadır. Düzenli eğitimlerle çalışan personelin bilgilerini tazelemekte hem de yapılan analizler ile koruyucu sağlık hizmetleri konusunda firmalara bilgi aktarımında bulunmaktadır.

• Böylelikle iş ortağımız kendi ana işine odaklanmakta ve sağlık gibi uzmanlaşma gerektiren bir konuyu işin ehline bırakmaktadır.

• Wellpoint, kendi personeline dair tüm sorumlulukları; ücretlendirme, izin, kıdem ve ihbar tazminatı gibi tüm yükleri üstlenmekte ve böylelikle çalışana dair tüm süreçler işyeri tarafından devredilmiş olmaktadır.

• Bunun yanı sıra firmalarımız, acil durum yönetim planları, işyeri risk analizi gibi raporlar üretilebilecek ve işçi sağlığı-işyeri güvenliği anlamında ciddi yol kat etmiş olacaktır.

• İşyeri Sağlık Birimi personel ihtiyacını kendi bünyesinde kotaran firmalarda karşılan başlıca sorun, sağlık personelinin zamanla bazı tıbbi becerilerini kaybetmesi ve daha da önemlisi kendilerini geliştirme faaliyetlerini askıya almasıdır. Bu kurumun esas işi de sağlık olmadığı için maalesef bu personelin yetkinlikleri giderek gerilemektedir.

• Wellpoint olarak biz yerleştirdiğimiz personelin kendi yıllık eğitim modüllerimize katılımını zorunlu tutar, yıllık yeterlilik testleri ile bu kişinin gelişimini takip ederiz. Eğitim ihtiyaçları analizi ile ihtiyaç duyulan tüm eğitimleri kendi bünyemizde veya dışarıdan hizmet alarak personelimizin yeterli yetkinliğe ulaşmasını sağlarız.

• Wellpoint sağlık personelinin tüm özlük işlemlerini kendisi yürütür ve bunu şeffaf belgelerle çözüm ortakları ile paylaşır. Hastalık, izin veya benzeri durumlar nedeniyle gelemeyen personelin yerine back up personel desteği sağlanır.

• Sağlık hizmeti sunumuna dair tüm raporlar gözden geçirilir ve analizleri çözüm ortakları ile paylaşılır.

• Aşılama, tarama, sertifikalı ilkyardım ve acil durum eğitimleri konularında da ayrıca çözüm ortağımıza ihtiyaç olduğunda destek sağlarız.

OSGB

Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi en az bir işyeri hekimi ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde ise işyeri hekimiyle beraber en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur.

Bu yükümlülük, Çalışma Bakanlığının ilgili müdürlüğünce yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilmektedir.

Wellpoint Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bu anlamda yükümlülüğü olan firmalar için kurumsal çözüm ortağıdır. Bulundurması zorunlu olan İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı şirketimiz tarafından görevlendirilmekte ve firmanın çalıştırdığı işçi sayısına oranla yönetmelikte belirtilen sürelerde hizmet vermektedir.

Konularında uzman ekiplerimiz; hizmetin sunulmasıyla birlikte firma içinde alınması gerekli tedbirleri ve uyulması gereken tüm kuralları raporlar doğrultusunda firmaya sunar. Özel hazırlanan iç yönetmelik ve talimatlarla güçlendirilen personel eğitimlerini organize eder.

Hizmet verilen firmalara özel hasta takip programı ile çalışanların tüm sağlık süreçleri kayıt altına alınır ve kişiye özel takip sistemi oluşturulur. Bu sayede çalışanların sağlık performansları kolayca takip edilebilmekte ve çözümler üretilmektedir.

İş Yeri Analizleri

İş sağlığı ve iş güvenliği konusunun en kritik bölümü işyeri risk analizleridir. Kurumun sahip olduğu riskler ve bunları bertaraf etmenin yolları ancak doğru ve uzman ellerde yapılmış risk analizleri ile ortaya çıkmaktadır. Wellpoint konusunda uzman işçi sağlığı ve iş güvenliği danışmanları ile kapsamlı işyeri riski analizleri yapmakta ve istenirse riskleri ortadan kaldırmak için anahtar teslim projeler üretebilmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş güvenliği eğitimleri, malzeme desteği, tıbbi risk raporları ve sağlık taramaları gibi ihtiyaçlar tek elden ve yüksek kalitede çözülmektedir. Tatbikatlarla kurumun yetkinliği artırılmakta ve ayrıntılı raporlarla insan kaynakları yöneticilerinin konuyu takibi ve gerekiyorsa desteği sağlanmaktadır. Wellpoint bu analizlerle risklerin kolayca anlaşıldığı bir dünyayı gözler önüne sermektedir.

Afet Yönetimi

Ülkemiz maalesef bir afet bölgesinde bulunmaktadır. Bir afet meydana geldiğinde kurumların afete hazır olmaları çok ciddi önem taşımaktadır. İşlerin afet sonrası devamlılığının sağlanması ancak doğru yapılmış ve düzenli olarak tatbikatları yapılan kriz planları ile yürütülebilir. En değerli sermayemiz olan insan kaynağımızın olası bir afetten en az zararla çıkması kritik bir noktadır. Bu bağlamda Wellpoint konusunda uzman çalışanları ve danışmanları ile sizi afetlere hazırlar ve afetten en az zararla çıkmanızı sağlayacak planlar üretir.